• slider
  • slider
  • slider

Gửi hàng đi Dubai

Dubai là trung tâm kinh tế, thương mại của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Hiện nay Dubai là nơi các tập đoàn kinh tế toàn chọn để làm đại bản doanh của mình để quản lý việc kinh doanh cho toàn khu vực. Nhu cầu chuyển phát nhanh hàng hóa, chứng từ, bưu phẩm bưu kiện từ khắp nơi trên thế giới chuyển về Dubai ngày càng lớn. Vì vậy, Minh Long Express chọn Dubai là thị trường mục tiêu để phát triển hệ thống chuyển phát nhanh của mình.

dịch vụ liên quan