• slider
  • slider
  • slider

Chuyển phát nhanh đi Philippines

Philippines là một đảo quốc có chủ quyền tại khu vực Đông Nam Á có nền công nghiệp mới, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi từ dựa vào nông nghiệp sang dựa vào các ngành dịch vụ và chế tạo. Chuyển phát nhanh từ Việt Nam đi Phillippines và các nước trong khu vực ASIAN không ngừng tăng trong thời gian vừa qua và hứa hẹn sẽ phát triển tốt trong thời gian sắp tới.

dịch vụ liên quan