• slider
  • slider
  • slider

Chuyển hàng đi Myanmar

Myanmar là một trong những nước nghèo nhất thế giới với hàng thập kỷ ở trong tình trạng trì trệ, quản lý kém và bị cô lập.Hiện nay do thay đổi thể chế sang dân chủ, mở cửa nền kinh tế, nên các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới ồ đạt đổ về Myanmar để tìm cơ hội đầu tư và làm ăn tại đây. Minh Long Express đang đầu tư phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh tuyến đi Myanmar. Luôn có chương trình khuyến mãi mới hấp dẫn cho tuyến này.

dịch vụ liên quan